Sonraki
 • nefiKi Haliç
 • Nef’ten Türkiye’de bir ilk;

  “GARANTİLİ PROJE”
 • Projenin Teslimi
  ilk günden garantili.
  Nef’te projelerin maliyeti daha inşaatına ve satışına başlanmadan, ilk günden bankada tutuluyor. Böylece projelerin teslimi, hiçbir satış yapma zorunluluğu olmaksızın projenin ilk gününden itibaren garantileniyor ve yatırımcı riski sıfırlanıyor.
 • “Garantili Proje”
  nasıl oluyor?
  - Bağımsız bir şirket tarafından projenin fizibilitesi çıkarılıyor.
  - Ortaya çıkan proje maliyetinin tamamı ilk günden bankada tutuluyor.
  - Projenin tüm harcamaları eksperlerin raporladığı hakedişlere gore banka kontrolünde ve güvencesinde karşılanıyor.
  - Tüm bu sistemle ilgili olarak bankayla bir sözleşme imzalanıyor. Bu sözleşme sonucunda dab u sistemi teyid eden bir yazı bankadan alınıyor.
  - Projenin teslimi daha ilk gününden garantilenmiş oluyor.
  - “Garantili Proje”yle yatırımcı riski sıfırlanıyor.
 • nefiKi Haliç
Sonraki
Önceki